LGD Stolem ogłosiło kolejny konkurs na "Małe Projekty" z Leader-a Drukuj
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Piątek, 11 Maj 2012 13:27
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem ogłosiło  już czwarty konkurs na tzw. „Małe projekty” w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Nabór wniosków trwać będzie od 14 do 31 maja 2012 roku. Tym razem  alokacja przeznaczona na  konkurs wynosi 364 933,14 zł i jest największą spośród wszystkich lat wdrażania LSR LGD Stolem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie  w formie refundacji do wysokości 25 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Pozostałe 20% można wnieść do projektu w postaci pracy własnej lub udostępnienia sprzętu czy nieruchomości. Pamiętać jednak należy, że pomoc na operację jest wypłacana dopiero po realizacji zadania.
     W ramach „Małych projektów” wnioskodawcami mogą być m.in.:
- osoby fizyczne;
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
- JST i ich jednostki organizacyjne
- fundacje
- instytucje kultury,
- przedsiębiorcy,
- kościoły i związki wyznaniowe,
z terenu działania LGD Stolem, tj. Gmin: Kościerzyna, Nowa Karczma, Karsin, Dziemiany i Lipusz, lub zamierzające zrealizować projekt na jej obszarze.
Zakres przedsięwzięć jest szeroki, szczegółowy ich zakres zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2010r. nr 158 poz. 1067 z późniejszymi zmianami). Kto ma pomysł na projekt, może również spróbować swoich szans w konkursie, jednak realizacja operacji musi przyczyniać się do osiągnięcia celów, jakie LGD określiła w swojej lokalnej strategii rozwoju.

Więcej informacji o konkursie wraz z dokumentacją niezbędną do aplikowania o „Małe projekty” znaleźć można na stronie internetowej www.lgdstolem.pl  lub uzyskać w biurze LGD Stolem.
Zmieniony: Piątek, 11 Maj 2012 13:33