Wniosek złożony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. przeszedł pozytywnie weryfikację formalną Drukuj
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Środa, 11 Kwiecień 2012 09:46

Stowarzyszenie złożyło wniosek na realizację zadania publicznego w 2012 r. na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach priorytetu 3 "Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne".

Zadanie pod tytułem "Cudze chwalicie swojego nie znacie - cykl integracyjnych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych" obejmuje organizację cyklu dwudniowych wyjazdów turystycznych po ważnych historycznie miastach Polski, której elementem oprócz znanych powszechnie atrakcji turystycznych m. in. zabytków, będą miejsca, w których rodzi się postęp cywilizacyjny, naukowy i technologiczny. Obejmuje ono trzy wyjazdy: Kraków, Warszawa i Wrocław, w tym udział w wydarzeniach kulturalnych charakterystycznych dla każdego z miast.

Realizacja projektu przyczyni się do lepszego poznania Polski jako kraju z wielowiekową tradycją i historią oraz łamania stereotypów i pokazania Polski jako miejsca, w którym rodzi się postęp cywilizacyjny, przy jednoczesnej integracji międzypokoleniowej pomiędzy młodszymi i starszymi osobami. Projekt obejmuje osoby do 18 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

Zmieniony: Środa, 11 Kwiecień 2012 09:59