PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Drukuj
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 04 Sierpień 2016 00:00

 Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwo rodziny + pomoc żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy;

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, realizować będzie cykliczne działania: spotkania informacyjne na temat wykorzystania produktów do przygotowania potraw dostarczanych przez Bank Żywności. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz zorganizuje również działania towarzyszące niefinansowane informujące Beneficentów POPŻ o Banku Żywności oraz działania edukacyjno - informacyjne z uwzględnieniem wiedzy o zdrowym żywieniu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Organizacja przyjmuje również w swojej siedzibie oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez ośrodek pomocy społecznej. 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz objęło wsparciem żywnościowym 561 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania: spotkanie informacyjne o charakterze edukacyjnym, spotkanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

                                                                    UWAGA!!!

Zmiana kwalifkowania osób potrzebujących zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Aktualne informacje dotyczące Podprogramu 2016 będą zawarte na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu tj. www.ops-lipusz.biulet

Zmieniony: Środa, 08 Luty 2017 10:45