Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
Zrealizowano projekt Promocja usług i atrakcji turystycznych gminy Lipusz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 05 Kwiecień 2012 13:20

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz zrealizowało projekt pn. "Promocja usług i atrakcji turystycznych poprzez wykonanie map, informatora turystycznego oraz strony internetowej". W ramach projektu wydano mapę papierową oraz interaktywną, informator turystyczny oraz turystyczną stronę internetową www.turystyka.lipusz.pl, na której również można skorzystać z mapy interaktywnej. Ponadto trzy tablice informacyjne, dwie w centralnych miejsca Lipusza o atrakcjach turystycznych gminy oraz jedna tablica na polu biwakowym o szlaku kajakowym rzeki Wdy.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

 

Zmieniony: Wtorek, 10 Kwiecień 2012 23:13
 
Dotacje przyznane przez Powiat Kościerski na realizację zadań publicznych: II Kaszubsko-Ekologiczna Biesiada na Kole oraz II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Wtorek, 10 Kwiecień 2012 22:42

Stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2012 w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Powiat Kościerski. Złożyliśmy dwa wnioski: pierwszy na zadanie: "Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim", zadanie pod nazwą: "II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012" został dofinansowany kwotą 3000,00 zł. Drugi wniosek w ramach zadania: "Rozwój turystyki w Powiecie Kościerskim", nazwa zadania: "II Kaszubsko-Ekologiczna Biesiada na Kole" został dofinansowany kwotą 1500,00 zł.

II Kaszubsko-Ekologiczna Biesiada na Kole zostanie zorganizowana w czerwcu br., natomiast II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012 planowany jest na drugą połowę lipca tego roku. W Lipuszu zapowiada się lato pełne atrakcji.

Zmieniony: Wtorek, 10 Kwiecień 2012 23:01
 
LGD Stolem organizuje szkolenie dla beneficjentów działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Wtorek, 10 Kwiecień 2012 09:32

W związku z ogłoszeniem przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Stolem naboru wniosków na dwa działania z Osi 4 Leader PROW 2007-2013: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", gdzie nabór wniosków trwać będzie w terminie 16.04.2012 - 9.05.2012 r., LGD Stolem zaprasza na szkolenie - spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Więcej informacji na temat ogłoszonych konkursów na www.lgdstolem.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/konkursy_leader_l_g_d_stolem  


Zmieniony: Wtorek, 10 Kwiecień 2012 10:21
 
Bank Żywności w Lipuszu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 05 Kwiecień 2012 13:21

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipuszu realizuje zadanie w ramach umowy podpisanej 26 marca 2012 r. z Bankiem Żywności w Chojnicach polegające na przekazaniu i rozdziale artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012"  - PEAD 2012.

PEAD to Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Polscy przedsiębiorcy w ramach unijnych dotacji produkują artykuły spożywcze, które trafią do osób najbardziej potrzebujących. PEAD to największy program pomocy żywnościowej w Polsce i zarazem największy program Federacji Polskich Banków Żywności co do wielkości przekazywanej żywności.

Od kwietnia 2012 r. żywność dla najbardziej potrzebujących rodzin trafia również do Lipusza! Co miesiąc wsparciem obejmujemy 120 rodzin, które obdarowywane są za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Zmieniony: Czwartek, 05 Kwiecień 2012 13:57
 
Dotacja na zakup strojów ludowych dla kaszubskiego zespołu folklorystycznego "Redota" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 05 Kwiecień 2012 14:06

Gmina Lipusz rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu i rekreacji podejmowania działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych Gminy Lipusz oraz umacniania kultury regionalnej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz złożyło ofertę w zakresie "Umacniania kultury regionalnej". Nasza oferta została dofinansowana kwotą 4000,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadanie pn. "Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego zespołu foklorystycznego"

Jak już sam tytuł zadania wskazuje, realizacja zadania polega na zakupie strojów ludowych dla nowoutworzonego kaszubskiego zespołu folklorystycznego "Redota", utworzonego przy współpracy z lipuskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zespół "Redota" jest formacją skupiającą sześciu muzyków wywodzących się z szeregów Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu, a ich kapelmistrzem jest Sebastian Narloch.

W ramach zadania zespół otrzyma cztery stroje ludowe kaszubskie, na które składają się: koszula, żupan, spodnie, kamizelka(westka) oraz kapelusz"

Zespół ludowy będzie kultywować kaszubszczyznę występując podczas różnorakich imprez kulturalnych, uroczystości samorządowych, państwowych czy kościelnych na terenie Gminy Lipusz, a także będzie promować gminę poza jej granicami.

Zmieniony: Czwartek, 05 Kwiecień 2012 14:21
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 9 z 16