Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
PROMOCJA PROJEKTU: Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego zespołu foklorystycznego REDOTA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 16 Wrzesień 2013 15:17
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz  zrealizowało projekt „Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego  zespołu folklorystycznego REDOTA”. W ramach projektu zakupiono stroje ludowe dla nowoutworzonego kaszubskiego  zespołu folklorystycznego „Redota”.
W ramach zadania zakupiono cztery stroje ludowe dla czterech instrumentalistów – mężczyzn. Na kaszubski strój ludowy męski składa się: koszula, żupan, spodnie, kamizelka (westka) oraz kapelusz. Ponadto zespół występował w nowych  strojach podczas imprez kulturalnych na terenie gminy Lipusz, co było ważnym elementem kultywowania dziedzictwa  kulturowego obszaru LGD Stolem.
Dzięki realizacji operacji nastąpił wzrost poczucia tożsamości kaszubskiej wśród mieszkańców gminy, wzrost  zainteresowania językiem, kulturą i tradycją kaszubską. Aby te unikalne walory kultury regionalnej przetrwały pomimo różnych zawirowań, zmian cywilizacyjnych, światopoglądowych, aby to dziedzictwo nadal było skarbem, którym mieszkańcy obszaru  LGD Stolem mogą się dzisiaj chwalić w Polsce i poza jej granicami, konieczne jest ciągłe pielęgnowanie kaszubskiej tożsamości i kultywowanie związanych z nią elementów tradycji i kultury ludowej.

 

               Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe projekty” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Zmieniony: Czwartek, 30 Styczeń 2014 10:23
 
Komisja stypendialna wyłoniła potencjalnych stypendystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 02 Wrzesień 2013 09:05

Informujemy, iż dnia 29 sierpnia 2013 r. obradowała komisja stypendialna programu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz -"Pomoc dla ambitnych" realizowanego w ramach Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z Marzeń" Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi. Komisja dokonała weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego. Na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, decyzją komisji zostały wyłonione 4 osoby, które według poniższej kolejności, stowarzyszenie rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium. Są to:

1. Marlena Napiontek

2. Kamila Jakubek

3. Andżelika Stobba

4. Ola Tomczyk

Decyzja komisji stypendialnej nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostały przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie zostaną poddane kolejnej weryfikacji przez FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lipusz.org.

Zmieniony: Poniedziałek, 02 Wrzesień 2013 09:16
 
III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013 już za nami! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 08 Sierpień 2013 08:20

W niedzielę 28 lipca 2013 r. w Lipuszu odbył się III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013 „ Remusowe Granie” - Grand Prix Festiwalu Remusowa Trąbka. Tegoroczny festiwal był swoistym podsumowaniem dwóch poprzednich festiwali i miał formę przeglądu,  w którym dodatkową nagrodą  była Remusowa Trąbka. Nad tegorocznym festiwalem patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali  Wójt Gminy Lipusz – Pan Mirosław Ebertowski oraz  Dyrektor GOKSiR Lipusz – Pani Kamila Żywicka. Orkiestry dęte po raz kolejny nie zawiodły i dały koncert na bardzo wysokim poziomie. Tłumnie zebrana publiczność na stadionie sportowym w Lipuszu przez ponad trzy godziny mogła wysłuchać siedmiu orkiestr, a każda z nich miała do 20 minut na zaprezentowanie swojego repertuaru.                                        

Widać było duże skupienie wśród muzyków i chęć jak najlepszego zaprezentowania się – dodatkowego efektu dodawały oprócz wspaniałych dla ucha i ducha wykonywanych utworów muzycznych, w niezapomnianych aranżacjach od muzyki klasycznej po współczesną, również unikatowe eleganckie i jednolite ubiory poszczególnych orkiestr. Niektóre orkiestry wzbogaciły swoje występy nawet o układy taneczne – paradowe wykonywane przez mażoretki w takt granych kompozycji. Festiwal ma formę prezentacji dorobku i umiejętności amatorskich orkiestr z województwa pomorskiego, a także jest okazją do doskonalenia warsztatu muzycznego.

Wystąpiło siedem orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice
-  Gminna Orkiestra Dęta GOK z Żukowa
-  Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipusza

-  Orkiestra OSP Osowo

-  Gminna Orkiestra Dęta z Lini

-  Orkiestra Dęta OSP Bobowo

-  Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska”

 

Występom poszczególnych orkiestr uważnie przysłuchiwało się i oceniało pięcioosobowe jury w składzie: Antoni Wencki – przewodniczący, Dariusz Wencki, Iwona Drozdowska – uznani muzycy oraz Janusz Wawer – Przewodniczący Rady Gminy Lipusz i Kamila Żywicka – dyrektor GOKSiR Lipusz.

Po naradzie jury „Grand Prix Festiwalu - Remusową Trąbkę otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice z kapelmistrzem - Panem Hubertem Szczypiorskim.

W przerwach pomiędzy występami orkiestr oraz w czasie obrad jury występował Teatr 4 Żywioły z Chojnic.

Wszystkie występujące orkiestry otrzymały po 400 zł za uczestnictwo w festiwalu. Ponadto wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe dyplomy z grawerem oraz upominki – pulpity do nut. Organizatorzy zapewnili również wyżywienie oraz zaplecze organizacyjne dla występujących orkiestr.

Podczas imprezy swoje stoisko miało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipuszu z tradycyjnymi regionalnymi przysmakami. Świetną rozrywką dla dzieci były dmuchańce, kule wodne czy kucyki.

Inicjatorem  imprezy jest Gmina Lipusz, a organizatorem i koordynatorem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego.

 

Sponsorami festiwalu są: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Oddział w Lipuszu, Firma „Domix”, Firma „Kiedrowscy S.A.”, Firma „Nandruk”, Firma "Maja" - Pan Jacek Knitter

 

Patronat medialny:      

Wrota Pomorza, Radio Kaszebe, Kurier Kaszubski, TVT - TV Teletronik,

TVK – Telewizja Kaszuby, koscierzyna24.info, koscierski.info, pieknekaszuby.pl

 

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Kościerski w ramach realizacji zadania:

„III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013”.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013.

 

 

Zmieniony: Czwartek, 22 Sierpień 2013 16:37
 
VI edycja programu stypendialnego "Pomoc dla ambitnych" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Środa, 17 Lipiec 2013 12:40

Rozpoczęła się VI edycja programu stypendialnego "Pomoc dla ambitnych" dla maturzystów roku 2013,  którzy dostaną się na studia dzienne jednolite lub dwustopniowe w polskich uczelniach państwowych .


Zapraszamy do zgłaszania się do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w celu otrzymania rekomendacji na stypendium pomostowe.
Laureaci programu - 4 maturzystów z terenu Gminy Lipusz otrzyma stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

•    mieszkasz na obszarze Gminy Lipusz
•    jesteś maturzystą z 2013 roku,
•    zostałeś przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską   państwową uczelnię wyższą,                                                  
•    pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się   orzeczeniem o niepełnosprawności, (dane za czerwiec 2013 roku)
•    osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam(a), stosując algorytm (w załączeniu).
•    posiadasz rekomendację organizacji lokalnej, która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do naszego stowarzyszenia w celu uzyskania rekomendacji (decyduje liczba uzyskanych punktów).


Informacji udziela:
Piotr Gliszczyński – Tel. 724 262 473
Robert Ebertowski – Tel. 509 036 121

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2013 r.W zakładce "PLIKI DO POBRANIA"- znajdują się niezbędne dokumenty: regulamin, algorytm oraz wniosek o przyznanie rekomendacji do stypendium pomostowego.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Zmieniony: Środa, 17 Lipiec 2013 13:23
 
DNI LIPUSZA oraz III POMORSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH LIPUSZ 2013 "Remusowe Granie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 11 Lipiec 2013 17:51

Serdecznie zapraszamy  w dniach 27-28 lipca 2013 r. (sobota-niedziela) na stadion sportowy w Lipuszu, gdzie będziemy obchodzić DNI LIPUSZA 2013 !

Pierwszego dnia - 27 lipca (sobota) czeka nas moc atrakcji, przede wszystkim koncerty gwiazd:

Wystąpią m.in: Zespół FARBA, twórca hitu: "Chcę tu zostać" oraz Zespół RH+, twórca hitu "Po prostu miłość", liczne konkursy oraz zawody, m.in. Finał Sportowego Pucharu Pomorza - Nordic Walking oraz Ogólnopolska Impreza Biegowa Lipusz Biega - "Pętla Tuszkowska Matka".

Drugiego dnia - 28 lipca (niedziela) zapraszamy wszystkich sympatyków orkiestr dętych na stadion sportowy, gdzie w ramach Dni Lipusza odbędzie się III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013.

Ponad trzy godziny muzyki od klasycznej po utwory współczesne w niezapomnianych aranżacjach wykonywane przez orkiestry dęte z całego województwa pomorskiego.

Festiwal ma formę prezentacji dorobku i umiejętności amatorskich orkiestr z województwa pomorskiego, a także jest okazją do doskonalenia warsztatu muzycznego.

Podczas imprezy swoje stoisko będzie miało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipuszu z tradycyjnymi regionalnymi przysmakami.

Inicjatorem  imprezy jest Gmina Lipusz, a organizatorem i koordynatorem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego.

PROGRAM DNI LIPUSZA:

 

Lipusz – Stadion sportowy

 


27 LIPCA - SOBOTA


godz. 8.00 Międzyzakładowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Lipusz na jeziorze Skrzynki Duże
godz. 16.00
•    Lipusz Biega – Pętla „Tuszkowska Matka” – 11,5 (Ogólnopolska Impreza Biegowa, start/meta stadion sportowy w Lipuszu. Zapisy w GOKSiR Lipusz do 24 lipca 2013)
•    Nordic Walking Pętla Tuszkowska Matka (Finał sportowego Pucharu Pomorza, start/meta stadion sportowy w Lipuszu, zapisy w GOKSiR do 24 lipca 2013 r.)
•    Wybory Małej Miss Lata i Miss Nastolatek (zapisy w GOKSiR do 23.07.2013)
•    Animacje dla dzieci
•    Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce plażowej par mieszanych (miejsce: boisko do plażówki na stadionie)
•    Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce nożnej dla dzieci ze SP (miejsce: boisko Orlik w Lipuszu)
•    19.00    Występ zespołu HALS „Piosenka jest dobra na wszystko”
•   20.30    Koncert Zespołu FARBA (twórca hitu: „Chcę tu zostać”)
•    22.00    Koncert Zespołu RH+ (twórca hitu: „Po prostu miłość”)
•   23.00 Światełko do nieba


Ponadto: Galeria pod chmurką artystki Katarzyny Michalczewskiej - „Kaszubskie Klimaty”, Dmuchańce, Gastronomia, Konkursy, Wesołe Miasteczko oraz inne atrakcje.

 

28 LIPCA- NIEDZIELA

15.30    III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013 „Remusowe Granie”

Grand Prix Festiwalu – Remusowa Trąbka


(zgłoszenia w GOKSiR  do 20.07.2013 r.)

19.00    Maraton Zumby Master ClassPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez Powiat Kościerski w ramach zadania:

III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013

 

Zmieniony: Środa, 17 Lipiec 2013 15:10
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 5 z 16