Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
Spotkania informacyjne w ramach zadania publicznego pt. " Z depresją na Ty" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Środa, 08 Lipiec 2015 06:11

Spotkania Informacyjne

Masz zaburzenia depresyjne lub podejrzewasz je u siebie, bądź mamy, siostry lub babci – to spotkanie jest dla Twojej Rodziny!

 Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w trzech miejscowościach:

  1. Kościerzyna - Kościerski Inkubator Przedsiębiorczości "Stolem" - 6 lipca 2015 godz. 17,00
  2. Łubiana - Dworzec PKP - 7 lipca 2015 godz. 17,00
  3. Lipusz - Dom Kultury - 9 lipca 2015 godz. 17,00

Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbędzie się w Kościerzynie.

Spotkanie informacyjne w ramach zadania publicznego „Z Depresją na TY”, odbędzie się w dniu 6 lipca 2015r. od godz. 17,00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości "Stolem", przy ul. Przemysłowej 3 - III piętro sala konferencyjna.

Na spotkanie pt. „Zaburzenia depresyjne w dzisiejszym życiu – czy dotyczą również mnie?”, zapraszamy kobiety z rodzinami, które:

  1. są smutne i przygnębione,
  2. utraciły zainteresowania i radość życia,
  3. mają zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę,
  4. w sposób pesymistyczny patrzą na świat,
  5. mają zaburzenia snu,
  6. miały traumatyczne przeżycia
  7. mają albo miały zdiagnozowaną depresję.

 W trakcie spotkania zostanie przybliżona kwestia choroby depresyjnej, jej objawów, sposobów radzenia sobie i z pomocą najbliższych, w czasie trwania choroby. Spotkanie poprowadzi doświadczona psycholog. Po spotkaniu możliwość osobistych bezpłatnych konsultacji z psychologiem.

Spotkanie jest bezpłatne, realizowane w ramach zadania dofinansowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Drugie spotkanie odbędzie się w Łubianie w sali budynku po Dworcu PKP w dniu 7 lipca 2015r. o godz. 17,00

Natomiast na trzecie spotkanie organizatorzy zapraszają do Lipusza w Domu Kultury w dniu 9 lipca 2015r na godz. 17,00.

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic.

Zmieniony: Środa, 08 Lipiec 2015 06:13
 
Spotkanie edukacyjne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej o prawidłowym żywieniu i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 06 Lipiec 2015 22:14

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz zaprasza osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na spotkanie o charakterze edukacyjnym - dotyczącym prawidłowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Uczestnicy uzyskają ponadto informacje o zaplanowanej dystrybucji artykułów spożywczych oraz innych działaniach przewidzianych w realizacji Podprogramu 2015.

Spotkanie odbędzie się dnia 09.07.2015 roku o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu, ul. Młyńska 18.

 

 


O programie:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 06 Lipiec 2015 22:29
 
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Lipusz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 21:20

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.


Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, realizować będzie cykliczne działania w formie zajęć aktywizacyjnych, które będą wspierać określone grupy społeczne, na spotkaniach zostaną przekazane informacje dotyczące miejsca realizacji działań z EFS.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej
może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Caritas Archidiecezji Peplińskiej za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Św. Michała Archanioła w Lipuszu objęła wsparciem żywnościowym 568 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w formie spotkań organizacyjnych dla osób zaangażowanych w wydawanie żywności.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 21:26
 
Nabór wniosków - Bank Żywności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Piątek, 19 Czerwiec 2015 15:59

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipuszu informuje, że od dnia 01.06.2015 roku można składać wnioski o uzyskanie pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Chojnicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Paczkę żywnościową mogą otrzymać osoby, w których dochód na osobę nie przekracza 813 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego typu wsparcia prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu do dnia 26.06.2015 roku  z zaświadczeniem o aktualnym dochodzie rodziny lub oświadczeniem.

Zmieniony: Piątek, 19 Czerwiec 2015 16:09
 
Zakończenie realizacji projektu - Modernizacja punktu IT wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno-kulturalną PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 22 Grudzień 2014 00:00

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  zakończył realizację projektu pt.  „Modernizacja punktu IT wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno-kulturalną”.


W ramach projektu  został stworzony pakiet elementów informacji i promocji turystycznej: film promocyjny o Lipuszu, strona internetowa GOKSiR promująca gminę Lipusz i obszar LGD Stolem z wirtualnymi spacerami, zakupiono i zamontowano infopanel - wyświetlacz tekstowy LED, został zakupiony zestaw nagłaśniający instrumenty muzyczne (mikser, zestaw mikrofonów, głośniki) oraz namiot 4x8 m.

 Wyswietlacz Led
Wyświetlacz LED


Nagłośnienie


Namiot

 

Zakupione elementy wyposażenia  używane są do promowania turystyki i rekreacji na obszarze LGD Stolem i wspomagają działalność punktu IT podczas różnych przedsięwzięć plenerowych służących promocji turystycznej oraz działalności rekreacyjnej, służą również mobilnemu punktowi informacji turystycznej instalowanemu podczas imprez kulturalno-rekreacyjnych na stadionie sportowym w Lipuszu i innych miejscach podczas imprez w plenerze, natomiast nagłośnienie wykorzystywane jest przy organizacji tych przedsięwzięć. Infopanel zainstalowany na ścianie budynku GOKSiR w sposób ciągły służy do dynamicznego przekazywania informacji turystycznej i kulturalno-rekreacyjnej obszaru LGD Stolem i Gminy Lipusz.

Dzięki realizacji projektu GOKSiR Lipusz może w sposób profesjonalny i pełny przygotowywać imprezy turystyczno-kulturalne i rekreacyjne na wysokim poziomie co wpływa na promocję regionu Kaszub, obszaru LGD Stolem i gminy Lipusz i przyczyni się do większego napływu turystów na obszar LGD Stolem z innych regionów Polski oraz do samej gminy Lipusz, której atrakcje turystyczne zostaną w sposób bardziej szeroki i kompleksowy wypromowane przy użyciu narzędzi promocji medialnej takich jak: film promocyjny, strona internetowa i infopanel, natomiast elementy wyposażenia pozwolą wykorzystać efekt działania narzędzi medialnych i podtrzymać napływ turystów poprzez przeprowadzenie organizowanych przedsięwzięć w sposób profesjonalny, zadowalający i zachęcający turystów do uczestnictwa w organizowanych imprezach w latach kolejnych co pozwoli na stałe utrzymać podwyższoną liczbę turystów odwiedzających obszar LGD Stolem oraz ciągle tę liczbę zwiększać.

Dzięki realizacji projektu GOKSiR Lipusz wpływa na zwiększenie dostępności oferty turystycznej Gminy Lipusz oraz poprawę jakości oferowanych atrakcji kulturalnych rekreacyjnych i sportowych.

 

 

 

            prow
              

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Operacja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu tzw. "małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

Zmieniony: Czwartek, 12 Marzec 2015 21:38
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 16