Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

PROMOCJA PROJEKTU: Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego zespołu foklorystycznego REDOTA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 16 Wrzesień 2013 15:17
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz  zrealizowało projekt „Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego  zespołu folklorystycznego REDOTA”. W ramach projektu zakupiono stroje ludowe dla nowoutworzonego kaszubskiego  zespołu folklorystycznego „Redota”.
W ramach zadania zakupiono cztery stroje ludowe dla czterech instrumentalistów – mężczyzn. Na kaszubski strój ludowy męski składa się: koszula, żupan, spodnie, kamizelka (westka) oraz kapelusz. Ponadto zespół występował w nowych  strojach podczas imprez kulturalnych na terenie gminy Lipusz, co było ważnym elementem kultywowania dziedzictwa  kulturowego obszaru LGD Stolem.
Dzięki realizacji operacji nastąpił wzrost poczucia tożsamości kaszubskiej wśród mieszkańców gminy, wzrost  zainteresowania językiem, kulturą i tradycją kaszubską. Aby te unikalne walory kultury regionalnej przetrwały pomimo różnych zawirowań, zmian cywilizacyjnych, światopoglądowych, aby to dziedzictwo nadal było skarbem, którym mieszkańcy obszaru  LGD Stolem mogą się dzisiaj chwalić w Polsce i poza jej granicami, konieczne jest ciągłe pielęgnowanie kaszubskiej tożsamości i kultywowanie związanych z nią elementów tradycji i kultury ludowej.

 

               Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe projekty” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Zmieniony: Czwartek, 30 Styczeń 2014 10:23