Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

Konkurs dla usługodawców turystyki wiejskiej LIPUSKA KWATERA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Czwartek, 09 Maj 2013 16:58

 Serdecznie zapraszamy usługodawców turystyki wiejskiej do udziału w konkursie pt.

 

Lipuska Kwatera

 

W konkursie mogą wziąć udział obiekty usytuowane na terenie Gminy Lipusz:
-  Gospodarstwo agroturystyczne
- Obiekt wiejskiej bazy noclegowej do 25 miejsc noclegowych („kwatera wiejska”) nieprowadzący produkcji rolniczej.
- Obiekty o charakterze np. rekreacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym itp.
Przyjmowanie zgłoszeń od 15.05.2013 r. do 31.05.2013 r.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Arkusz zgłoszenia do konkursu wraz załącznikami należy złożyć w siedzibie GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin oraz pozostałe dokumenty do pobrania ze strony: www.goksir.eu

 

Zmieniony: Czwartek, 09 Maj 2013 17:03