Stowarzyszenie

Finansowanie

Gmina Lipusz

BIP

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Lipusz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Ebertowski   
Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 21:20

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.


Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, realizować będzie cykliczne działania w formie zajęć aktywizacyjnych, które będą wspierać określone grupy społeczne, na spotkaniach zostaną przekazane informacje dotyczące miejsca realizacji działań z EFS.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej
może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Caritas Archidiecezji Peplińskiej za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Św. Michała Archanioła w Lipuszu objęła wsparciem żywnościowym 568 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w formie spotkań organizacyjnych dla osób zaangażowanych w wydawanie żywności.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 21:26